ADS

售價:$549
《電池王》CASIO EX-M1 / M2 / M3 (CASIO NP-20) 高容量防爆鋰電池+充電器配件組
商品分類:充電配件組
● 台灣鋰電池知名品牌 ● 榮獲品質保證金像獎 ● 產品責任險1千萬,品質保證  CASIO EX-M1 / M2 / M3 (CASIO N